Dokumenty vydávané komisemi a výbory

Komise a výbory

Obec zřídila jako své iniciativní a kontrolní orgány komise a výbory. Svá stanoviska a návrhy mohou komise a výbory předkládat starostovi a zastupitelstvu obce, kterému jsou rovněž odpovědny za svou činnost. Náměty pro jednání komise a výboru přijímají předsedové výborů a komisí nebo obecní úřad.

Finanční výbor

Provádí kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky obce, průběžně kontroluje dodržování rozpočtu obce, vyjadřuje se k investičním záměrům obce.

Členové finančního výboru

 • předseda:          Hegrová Alena                   ahegrova@seznam.cz
 •                           Cermanová Magda
 •                           Hrubá Lidmila

 

Kontrolní výbor

Kontroluje plnění usnesení zastupitelstva obce, kontroluje dodržování právních předpisů na úseku samostatné působnosti obce a plní úkoly jimiž jej pověřilo zastupitelstvo obce.

Členové kontrolního výboru

 • předsedaIng. Harcuba Jiří                      harcuba@post.cz
 •                            Janata Josef
 •                            Zevel David                 

Komise SPOZ

Členové komise KOZ

 • předseda: Anna Stašiňková
 • Jaroslava Harcubová
 • Miloslava Malcová
 • Marie Mejsnarová
 • Marie Zuzánková
 • Zdena Zevelová

Letopisecká komise

Členové letopisecké komise

 • Mgr. Tibor Hájek
 • Anna Zuzánková
 • Jiřina Pitrmucová

Kronikář:   Dejmek Jaroslav, prom.mat.                      jardejmek@tiscali.cz