Snížení energetické náročnosti budov

Obec Horní Branná v roce 2014 realizovala projekt dotovaný fondy evropské unie s názvem

Snížení energetické náročnosti budovy MŠ Valteřice, akceptační číslo : 14168313.

Cílem projektu bylo snížení energetické náročnosti budovy MŠ a instalace tepelného čerpadla vzduh - voda

o výkonu 24kW. Na objektu byla instalována nová okna s izolačními trojskly, zatepleno obvodové zdivo

a strop objektu. Z celkových nákladů akce ve výši cca 3,59 mil. Kč byla z fondů EU - ERDF/OPZP uhrazena částka

ve výši 2,36 mil. Kč, ze SFŽP částka ve výši 138 tis. Kč. Realizací projektu dochází k významným úsporám nákadů

za vytápění, ke snížení  spotřeby energie o cca 123 GJ, což odpovídá roční úspoře 56 tun CO2.

 

Obec Horní Branná v roce 2013 realizovala projekt dotovaný fondy evropské unie s názvem

 Snížení energetické náročnosti budovy MŠ v Horní Branné.

Cílem projektu bylo snížení energetické náročnosti budovy mateřské školy.

Na objektu byla instalována nová kvalitní okna s trojskly, zateplenoobvodové zdivo a strop objektu.

 Z celkových nákladů akce ve výši cca 1,37 mil. Kč byla z fondů

evropské unie – ERDF/OPZP uhrazena částka ve výši 871 tis. Kč, ze Státního fondu životního

prostředí částka ve výši 51 tis. Kč. Realizací projektu dochází k významným úsporám nákladů za

vytápění, ke snížení spotřeby energie o cca 137 GJ, což odpovídá roční úspoře 9,4 tun CO2.

 

Obec Horní Branná v roce 2013 realizovala projekt dotovaný fondy evropské unie s názvem

Snížení energetické náročnosti ZŠ Horní Branná.

 Cílem projektu bylo snížení energetické náročnosti budovy základní školy.

Na objektu byla instalována nová kvalitní okna s trojskly,

zatepleno obvodové zdivo a strop objektu. Z celkových nákladů akce ve výši cca 4,8 mil. Kč byla

z fondů evropské unie – ERDF/OPZP uhrazena částka ve výši 2,61 mil. Kč, ze Státního fondu

životního prostředí částka ve výši 153 tis. Kč. Realizací projektu dochází k významným úsporám

nákladů za vytápění, ke snížení spotřeby energie o cca 591 GJ, což odpovídá roční úspoře 53 tun

CO2.

zatepleni

Fotogalerie