Menu
Obec Horní Branná
Horní Branná

Pečovatelská služba


Zřizovatel: Obec Horní Branná
Adresa: Horní Branná 262, 512 36

Adresa pečovatelské služby: Horní Branná 3, 512 36

Posláním pečovatelské služby je poskytnutí pomoci a podpory seniorům a občanům se zdravotním znevýhodněním z Horní Branné a Valteřic, jejichž schopnosti v péči o vlastní osobu a domácnost jsou sníženy, tak aby mohli co nejdéle zůstat ve svém domácím prostředí.

Pečovatelskou službu poskytujeme terénní formou na území Horní Branné a Valteřic přímo v domácnosti klienta.

Službu poskytujeme každý všední den 6:30–15:00 a 17:00– 19:00, o víkendech 7:30–9:30 a 17:00–19:00. O státních svátcích se pečovatelská služba neposkytuje.

Cílovou skupinou jsou senioři, osoby se zdravotním postižením, rodiny s dětmi bez omezení věku na území obcí Horní Branná a Valteřic, kteří žijí ve svých domácnostech a nacházejí se v nepříznivé sociální situaci, tzn. že jejichž schopnosti v oblasti osobní péče a péče o domácnost jsou sníženy a zdravotní postižení nebo omezení jim brání zvládnout každodenní úkony.

Hlavním cílem pečovatelské služby je uživatel spokojený s poskytovanou sociální službou, jenž si zachovává dosavadní způsob svého života.

Dle § 40 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a dle § 6 vyhlášky č. 505/2006 Sb. poskytujeme tyto základní činnosti:

  • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
  • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
  • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
  • pomoc při zajištění chodu domácnosti
  • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

Žádost o poskytnutí sociální služby, informační leták a platný sazebník úhrad jednotlivých úkonů je ke stažení v dokumentech zde na webových stránkách, nebo je k dispozici v kanceláři pečovatelské služby.  K žádosti je vždy nutné doložit lékařské vyjádření.

Více informací o pečovatelské službě, k postupu podání žádosti, o možnosti poskytování pečovatelské služby, o úhradách aj. je možné získat osobně v kanceláři pečovatelské služby na adrese Horní Branná 3 ve všední dny od 6:30 do 15 hodin, telefonicky na čísle 734 231 254 / 481 584 153 nebo skrz email: dpshb@seznam.cz.

Provoz sociální služby „Pečovatelská služba Horní Branná“ je v roce 2024 finančně podpořen Libereckým krajem.

Pečovatelská služba

Pečovatelská služba

Pečovatelská služba

Pro zvětšení klikni na fotografii

ČEZ

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Sociální sítě

Svazek obcí Jilemnicko