Menu
Obec Horní Branná
Horní Branná

Územní plán Horní Branná


Schválená dokumentace

Nabytí účinnosti: 31. 7. 2015

VV - Opatření obecné povahy - Změna č. 1 ÚP Horní Branná

opatenobecnpovahy.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 82,49 kB
Vloženo: 20. 12. 2017

Změna č.1 ÚP Horní Branná

zmna-1phornbranntext.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 322,08 kB
Vloženo: 19. 12. 2017

VV - O doručení návrhu změny č. 1 ÚP Horní Branná

vvoznmenp.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 119,98 kB
Vloženo: 12. 5. 2016

VV-Oznámení o projednání návrhu zadání Změny č.1 Územního plánu Horní Branná

phb.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 150,18 kB
Vloženo: 11. 12. 2015

Zadání Změny č.1 Územního plánu Horní Branná

phornbrann-zadn.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 319,14 kB
Vloženo: 11. 12. 2015

ÚP Horní Branná - Posouzení vlivu koncepce na evropsky významné lokality a ptačí oblasti

horn-branna-p-natura2000.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 3,76 MB
Vloženo: 27. 8. 2015

ÚP Horní Branná - Hlavní výkres

hlavnvkres.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 6,07 MB
Vloženo: 27. 8. 2015

ÚP Horní Branná - Kordinační výkres

koordinanvkres.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 10,89 MB
Vloženo: 27. 8. 2015

ÚP Horní Branná - Výkres předpokládaných záborů půdního fondu

vkrespedpokldanchzborpdnhofondu.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 11,39 MB
Vloženo: 27. 8. 2015

ÚP Horní Branná - Výkres širších vztahů

vkresirchvztah.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 2,02 MB
Vloženo: 27. 8. 2015

ÚP Horní Branná- Výkres základního členění území

vkreszkladnholennzem.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 4,32 MB
Vloženo: 27. 8. 2015

ÚP Horní Branná - Vyhodnocení vlivů koncepce na životní prostředí

horn-brann-p-sea.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 2,41 MB
Vloženo: 27. 8. 2015

ÚP Horní Branná - Vyhodnocení vlivů ÚP na udržitelný rozvoj území

horn-brann-p-vvur.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 356,24 kB
Vloženo: 27. 8. 2015

Územní plán Horní Branná - textová část

textovdokumentace.rar
Typ souboru: RAR Archiv, Velikost: 2,57 MB
Vloženo: 27. 8. 2015

Územní plán Horní Branná - grafická část

vkresovdokumentace.rar
Typ souboru: RAR Archiv, Velikost: 30,31 MB
Vloženo: 27. 8. 2015

ČEZ

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Sociální sítě

Svazek obcí Jilemnicko