Menu
Obec Horní Branná
Horní Branná

Divadelní ochotníci

Pokud se týká tohoto úseku života, Horní Branná stála v popředí mezi horskými a podhorskými vesnicemi. Jelikož právě v tuto dobu Dolní Branná byla odtržena od Jilemnice a národnostně byla ztracena, v Horní Branné všechna snaha byla zaměřena k zachránění mateřštiny. Společnou měrou se na tom podílela škola s řídícím učitelem Ant. Klikarem, kostel se svým duchovním správcem Fr. Kozákem a nově založený spolek ochotníků.

Divadelní spolek


 

Divadelní ochotníci spolku Tyl v divadelní hře Lakomec v r. 1963. V hlavní roli hostoval Stanislav Neumann.

Myšlenku ustavit ochotnické divadlo přinesli do Branné studenti o velikonočních prázdninách r. 1865. Na založení ochotnického spolku se podíleli následující osoby : Dr. Jan Soukup (později papežský prelát a kapitulní děkan ),  univerzitní student Vaníček, medik V. Mejsnar s otcem a švagrem Bínou, majstři Pitrman a Petřík, MUDr. Čmuchal, jeho bratr a sestra Anežka provdaná Novotná, Karel Raab, Dr. Hrubý, Baruška Hrubá - Krejsáková, Bachtík a jeho dcera, Antonín Klinger a jeho sestra, Anna Dolanská a Jos. Fišera, z Valteřic pak učitel Jerie a právník Petřík, Mládek aj.

Založení ochotnického divadla v Horní Branné bylo jakousi reakcí na německé divadlo, které v r. 1863 hrálo po tři týdny v hostinci “U Klingrů”. Původní název založeného spolku byl Družstvo divadelních ochotníků v Horní Branné.

Divadelní spolek


 

První představení se konalo 15. 8. ( někde je uváděno 8. Srpna ) 1865. Byla to hra “Manžel bez ženy‘. Nejnutnější kulisy, sešlé a chatrné, byly vypůjčeny z Karlova u Staré Paky. Ochotníci sehráli s velikým nadšením několik her, takže potom z výtěžku si mohli zakoupit kulisy vlastní, které namalovali trestanci z Valdic u Jičína.
Divadelní spolek ukončil svoji činnost v roce 1978.

ČEZ

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Sociální sítě

Svazek obcí Jilemnicko