Menu
Obec Horní Branná
Horní Branná

T.J. Sokol Valteřice


Tělocvičná jednota "Sokol" ve Valteřicích byla založena  28. června 1895. Hlavními zakladateli byli: Josef Antoš, Josef Vizner, František Tichánek, Václav Jón. 17. září 1895  měla jednota již 23 členů a byli zvoleni prozatimní výboři: František Mejsnar - starosta, František Tichánek - jednatel, Bohdan Hanuš - pokladník a Jan Kučera - cvičitel. Zprvu se cvičilo na hrazdě na volném prostranství. Později  se konala cvičení u paní Anny (Marie) Janatové. Schůze se konaly v hostinci pana Františka Horáka. Zde se také konala první "Sokolská zábava". Výtěžek ze zábav byl použit na vystrojení členů jednoty.
Jednota si postavila  vlastní tělocvičnu, kterou 21. srpna 1910 slavnostně otevřela.
V roce 1910 měla 54 členů kromě ženského odboru, který byl založen 12. března  1910 a čítal 19 členek.
V roce 1912, 8. prosince, se konala ustavující schůze lyžařského oddílu. Přihlásilo se 8 dospělých členů: František Holubec, Josef Holubec, Štěpán Janata, Josef Mach, Eman Mejsnar, Jan Spanilý, Jan Vejnar a František Vraštil. Dále se přihlásilo 7 dorostenců: Štěpán Hevák, Josef Kunert, Josef Kynčl, Josef Malínský, Josef Pour, Bohumil Tryzna, Josef Zelinka. V roce 1913 se konaly první lyžařské závody. Přišlo 200 diváků. Činnost oddílu přerušila válka. K oživení došlo až v roce 1920. V roce  1921 uveřejnily Národní listy zprávu o lyžařských závodech Sokolské župy ve Valteřicích a o vítězství Štěpána Heváka a dorostence Václava Jóna. Nedělní závody předvedly nám takovou spoustu mladých nadějných závodníků z Valteřic, že to budí oprávněný úžas  a svádí k doměnce, že v zapadlé této vísce horské snad všechno lyžaří.
V roce 1923 bylo rozhodnuto postavit stálý lyžařský můstek. Místo bylo pronajato od Jindřicha Janaty na dobu 15 ti let.
Lyžařský odbor pracoval  velmi aktivně. Členové oddílu se aktivně účastnili lyžařských závodů a byli úspěšní jak v prostém běhu, skoku i závodu sdruženém.
Jejich aktivita byla korunována účastí na zimních olympijských hrách v Chamonix ve dnech 26. ledna až 2. února 1924.
Na 50 km se umístil Hevák Štěpán  na 12. místě časem 4:44:58 hod., startovalo 33 závodníků.
Na 17 km, kde startovalo 56 závodníků se umístili.
Hevák Štěpán na 18. místě časem 1:34:43 hod.
Jón Václav na 24. místě časem 1:37:20 hod.
Hák František  na 25. místě časem 1:39:41 hod.

Sokolovna ve valteřicích před rekonstrukcíSokolovna ve valteřicích před rekonstrukcí

Současná podoba sokolovny ve Valteřicích - po rekonstrukci v roce 1984Současná podoba sokolovny ve Valteřicích
- po rekonstrukci v roce 1984

Slavnostní otevření se konalo 24. listopadu 1984.

Fotogalerie

ČEZ

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Sociální sítě

Svazek obcí Jilemnicko