Menu
Obec Horní Branná
Horní Branná

Počátky lyžování

První lyže, počátky lyžování

Dnes již není možno dokázat, zda český šlechtic Jan hrabě z Harrachu již dříve viděl nějaké lyže při své cestě na Světovou výstavu do Christianie (Osla) v r. 1892.

Ve stejném roce se hrabě z Harrachu setkal ve Vídni se švédsko-norským vyslancem a v hovoru si mu stěžoval na potíže, které má jeho lesní personál při chůzi v hlubokém sněhu. Tehdy mu Švéd poradil, aby lesníkům opatřil lyže.

Do té doby totiž v Krkonoších jeho lesní personál používal sněžnic. Tyto krkonošské sněžnice, tady zvaně krokve nebo kraple (kropě), měly kulaté rámy z kosodřeviny ( obruče) vyplétané provázky nebo řemínky s kouskem kůže uprostřed. Na tom místě se upevňovaly k botám. Chůze s nimi byla pomalá, zdlouhavá a nepohodlná. Nohy se musely v oblouku, klást dopředu a nevýhodou  také bylo, že se na sněžnicích zachytával kyprý sníh.

Počátky lyžování
Hrabě z Harrachu po návratu z Vídně jednal o zavedení lyži se svým vrchním lesmistrem Ludvíkem Šmídem v Horní Branné, který již o nich věděl od svého syna Ludvíka, lesního praktikanta a svého zetě Ferdinanda Reicha. Proto lesní správa 17. 12. 1892 objednala dva páry lyží: jeden pár jasanových od Ganzterera z Thenebergu v Horních Rakousích a druhý pár lyží bukových od firmy bratří Thonetů ve Vídni. Cena každého páru byla 11 zlatých. První lyže přišly do harrachovského zámku již o vánocích(!) a tady také hned na nich začali jezdit Ludvík Schmid , jeho bratr Zdeněk a Ferdinand Reich, který píše, že začátky byly velice žalostné, ale pro přihlížející obecenstvo velice zábavné.

Ale člověk se naučí všemu a tak i ve Branné se naučili lyžařit. Tím spíše, když už tu bylo také více párů lyží. Reich podle dovezených lyží zhotovil nákresy a podle nich pak hornobranský kolář Bedřich Soukup vyrobil v prvních lednových dnech 1893 první pár našich lyží. Ze syrového jasanového dřeva vyřízl tvar lyží, za syrova ohnul, stáhl dřevěnými šrouby a dal vyschnout. Za tyto první lyže dostal kolář Soukup 40 krejcarů. Teprve později dostával po 5 zlatých za pár lyží. To byla zhruba polovina ceny dovážených lyží. Spolu s hornobranským sedlářem Štěpánem Šírem, který opatřoval tyto lyže rákosovým vázáním se dvěma řemeny vedenými přes špičku boty a nárt, vyrobili do jara 1893 jenom pro harrachovskou lesní správu 39 párů lyží.

K prvenství ve výrobě lyží se hlásí sousední obec Štěpanice, kde se traduje, že první pár lyží vyrobil jejich občan sekerník Antonín Vondrák.Věříme však údaji prvnímu, sdělení Reichovu, který vlastně jako jeden z prvních Čechů jezdil na lyžích na Krkonoších!

Také Němci  tvrdili, že na zavedení lyžování u nás měli určitou zásluhu. Udávali, že v zimě si syn majitele Petrovky přivezl lyže, které sehnal jako námořník někde ve Skandinávii. Zkoušel doma na nich jezdit, ale protože toho mnoho neuměl a rozbil se, uložil lyže na půdu s pocitem, že si domů přivezl věc naprosto zbytečnou.

Lyže a lyžování se postupně stávaly módní záležitostí. Pro obyvatelstvo hor však nutností. Branský truhlář Novák vyrobil také několik párů pro sebe a své sousedy. Další lyže pak byly vyráběny v bednárně harrachovské pily v Dolních Štěpanicích. Horní Branné však nelze upřít prvenství v řemeslné výrobě lyží.

V hornobranském Sokole byl založen lyžařský odbor v r. 1910. Měl na začátku 17 členů (15 mužů a 2 ženy).

4. února (někde je udáváno 11. února) 1912 byly v Horní Branné první místní lyžařské závody. Sluší snad zaznamenat jejich výsledky.

  1. hlavní závod v běhu no 7 km: 1. Matějásko Bohdan, 2. Holubec Vl., 3. Hamáček Fr.
  2. běh na lyžích na 100 m: 1. Pitro F., 2. Petřík Jos., 3. Braun Jára
  3. skok na lyžích (14 závodníků): vyhrál V. Breth, který skočil 6,90 m!!
  4. běh dorostenců na 2 km: vyhrál Hamele J.
  5. běh žáků na 2 km: vyhrál Pitrmuc Jos.
  6. sáňkování dám: vyhrála Reichová

Po přestávce způsobené světovou válkou lyžaření doznalo velikého rozmachu. Protože práce lyžařů se již vymykala z rámce nářaďového tělocviku, bylo na členské schůzi 21. 11. 1926 usneseno ustavit opět lyžařský odbor. Předsedou jeho byl František Kučera a náčelníkem Matouš. Hlavním úkolem nově ustaveného odboru bylo udržet mládež u lyžařského sportu. Dnes s odstupem doby musíme přiznat, že vedoucí lyžařského sportu se tomu nezpronevěřili. Do dnešní doby se na závodech v běhu na lyžích v Horní Branné vystřídalo tisíce dětí.

ČEZ

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Sociální sítě

Svazek obcí Jilemnicko