Menu
Obec Horní Branná
Horní Branná

Komise a výbory


Obec zřídila jako své iniciativní a kontrolní orgány komise a výbory. Svá stanoviska a návrhy mohou komise a výbory předkládat starostovi a zastupitelstvu obce, kterému jsou rovněž odpovědny za svou činnost. Náměty pro jednání komise a výboru přijímají předsedové výborů a komisí nebo obecní úřad.

Finanční výbor

Připravuje a zpracovává návrh rozpočtu obce, průběžně kontroluje jeho dodržování, vyjadřuje se k investičním záměrům obce.

Členové finančního výboru

 • Mgr. Šulanová Lenka, předseda
 • Mgr. Machová Věra, DiS.
 • Hegrová Alena

Kontrolní výbor

Dohlíží na evidenci majetku obce, provádí jeho inventarizaci, kontroluje hospodaření obce.

Členové kontrolního výboru

 • Ing. Harcuba Jiří, předseda
 • Hrubá Lidmila
 • Zevel David

Komise pro občanské záležitosti

Členové komise

 • Irena Zuzánková
 • IvanaTauchmanová
 • Jana Jandová
 • Lenka Kubzová
 • Petra Jerová
 • Jaroslava Bílková

Letopisecká komise

Členové letopisecké komise

 • Anna Zuzánková
 • Mgr. Tibor Hájek
 • Jiřina Pitrmucová

ČEZ

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Sociální sítě

Svazek obcí Jilemnicko